Konsultacje profilaktyczne

Pamiętaj! Zakres szczepień przed podróżą powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Ich wybór zależy między innymi od sytuacji epidemiologicznej kraju, do którego wyjeżdżasz, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, twojej odporności i wieku. Zaleca się aby wizyta odbyła się minimum 4-6 tygodni przed wyjazdem, co wynika z faktu, że niektóre szczepionki wytwarzają odporność dopiero po 2-4 tygodniach, a część wymaga podania więcej niż 1 dawki.

Przyjmowanie niektórych leków przeciwmalarycznych należy rozpocząć 2-3 tygodnie przed wyjazdem.

Przed konsultacją zaleca się:

  • przygotować dotychczasową historię szczepień
  • wykonać aktualne badania morfologiczne

Czas trwania wizyty (włącznie ze szczepieniami to ok 1 h).

Podczas konsultacji internistycznej/profilaktycznej w szczególności w zakresie profilaktyki malarycznej dokonujemy wyboru optymalnego pakietu profilaktycznego (środki ochrony miejscowej i chemoprofilaktykę) – dokładnie omawiamy sposób stosowania środków zapobiegawczych. Dokładnie wskazujemy na liczbę dni programu profilaktycznego i dobieramy zestaw szczepionek z ich wykonaniem.